O SBORU

Komorní ženský sbor Carmina Bohemica, se sídlem v Praze, působí na české hudební scéně od roku 2007. Jeho vznik iniciovali bývalí členové výběrových pražských dětských sborů. Pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové se tento sbor rychle vypracoval ve špičkové domácí hudební těleso a profesionální interpretací svého různorodého repertoáru postupně získává renomé i v zahraničí. Věkový průměr členů sboru je 35 let, což se odráží na jejich pěveckém výrazu, zaujetí a celkovém nasazení, s jakým zpěváci vystupují na svých pravidelných koncertech, kde s naprostou samozřejmostí a obrovskou muzikálností interpretují různorodé hudební styly.

Během třinácti let své existence sbor spolupracoval s mnoha významnými umělci (Jana Boušková, Roman Janál, Ivan Kusnjer, Stanislav Zindulka, Musica Rustica, Roman Patočka, Kateřina Kalvachová, Karel Růžička, Jiří Pavlica, Jaroslav Šíp, Jaroslav Krček, Aleš Briscein, Miriam Němcová a.j.), pravidelně spolupracoval se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK v koncertním cyklu Hudba na dotek (2011-13), natočil CD Vánoční Carmina s Michiyo Keiko j.h. a byl hostem Adventních koncertů ČT. Významným počinem v tvorbě sboru jsou již pravidelné barokní projekty s orchestrem Concerto Aventino pod vedením Jakuba Kydlíčka, úspěšné provedení Orffovy Carminy Burany, Pavlicovy Missy brevis, jazzové mše Celebration Jazz Mass Karla Růžičky, premiérové provedení úprav vánočních koled Marie Sommerové, spolupráce s Brass Bandem ÚH AČR, s Hradišťanem Jury Pavlici a Musicou Bohemicou.

Sbor Carmina Bohemica bývá pravidelným hostem Břevnovských hudebních setkání, koncertuje pro Výbor dobré vůle Olgy Havlové, propaguje nejen českou sborovou tvorbu na zahraničních zájezdech a je hostem Adventních koncertů ČT. Repertoár sboru zahrnuje gregoriánské chorály, renesanční polyfonii, skladby z období klasicismu, romantické skladby, vokální tvorbu 19. a 20. století, ale také sborová díla současných skladatelů. V současné době členky sboru účinkují v rockových operách RockOpery Praha Antigona a Romeo & Julie. Dvorní klavíristkou sboru je doc. Ludmila Čermáková. Uměleckou vedoucí a sbormistryní sboru je Věra Hrdinková, provozní záležitost sboru zastřešuje CARMINA BOHEMICA, z.s. Sbor je řádným členem Unie českých pěveckých sborů

SBORMISTRYNĚ

VĚRA HRDINKOVÁ

Sbormistryně Věra Hrdinková, vychází ze své dlouholeté spolupráce se sborem Bambini di Praga, ve kterém působila 27 let, nejprve jako sólistka a členka sboru, později 15 let jako pedagožka a sbormistryně. Se sborem koncertovala po celé Evropě, Japonsku, Americe. Jako sbormistryně vedla děti na koncertních zájezdech do New Yorku, Itálie, Francie, Německa.

Podílela se na natáčení 15 CD. Jako jazyková poradkyně pracovala se sólisty Národního divadla při nastudování oper Prodaná nevěsta a Dalibor. V roce 2007 založila komorní smíšený sbor Carmina Bohemica a dětský pěvecký sbor Pražští Andělé. V současné době působí jako umělecká vedoucí a sbormistryně Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu.

KLAVÍRNÍ DOPROVOD

LUDMILA ČERMÁKOVÁ

Ludmila Čermáková absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě prof. A. Grünfeldové a pokračovala pak ve studiu na AMU u prof. I. Moravce. Již od dětství ji lákala komorní hra. Spolupracovala s mnoha sólisty, např. s E. Rattayem, I. Štraussem, J. Tomáškem, J. Jonášovou, J. Stivínem a často ji zvaly orchestry (Česká Flharmonie, FOK, SOČR, PKF) k realizaci klavírních partů.

Od r. 1986 do r. 2011 byla stálou klavíristkou sboru Bambini di Praga. V současné době ji pravidelně zvou na své koncerty sbory Foersterovo komorní pěvecké sdružení, Carmina Bohemica, Pražští Andělé. Ludmila Čermáková je zaměstnána na AMU jako korepetitorka pro obory housle, hoboj a fagot.

SPOLUPRÁCE

Concerto Aventino
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
International choir of Prague
Jana Boušková
Kühnův smíšený sbor
Musica Rustica
Pražský filharmonický sbor
Roman Vojtek
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
David Mikolášek
Ivan Kusnjer
Jaroslav Brych
Jaroslav Šaroun
Kateřina Šmídová Kalvachová
Marie Sommerová
Michiyo Keiko
Stanislav Zindulka

REPERTOÁR

Jestliže máte zájem o uspořádání koncertu komorního ženského sboru Carmina Bohemica, vyberte si z následujících programových tipů a kontaktujte nás na: vera.hrdinkova@seznam.cz

Programové tipy:
Profilový koncert (100 minut)
česká a světová klasická hudba
české lidové písně
světové lidové písně zpívané v originálních jazycích

Vonička z domova (75 minut)
česká klasická hudba
české lidové písně

To nejlepší z celého světa ( 30 minut)
koncert zaměřený na nejznámější melodie z různých koutů světa

Opera? Opera! (45 minut)
Nejkrásnější sbory z nejznámějších oper

Přišli jsme k Vám na koledu (100 minut)
celovečerní koncert provoněný českými isvětovými vánočními melodiemi

Přejít nahoru